Szkolenie: Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniającą

Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Zapisz się na to szkolenie

  Należy pamiętać, że style DISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym dominującym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a ściślej: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by być efektywniejszymi.

  Poznanie własnego dominującego stylu DISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

  Swój styl DISC można poznać wykonując online test DISC i otrzymując raport stylów zachowań MaxieDISC

  KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODELU DISC

  • Zwiększanie sprzedaży

   Dzięki poznaniu swojego stylu oraz rozpoznawaniu stylów zachowania klienta handlowcy zwiększają sprzedaż.

  • Usprawnianie zarządzania

   Zwiększanie efektywności zespołów następuje dzięki poprawie komunikacji i dopasowaniu zadań do stylów zachowań.

  • Poprawa relacji

   W firmie czy w rodzinie. Dzięki modelowi MaxieDISC można polepszać komunikację i relacje.

  • Mierzalne i dokładne wyniki

   Trafność opisu wg. modelu to 90-100% według respondentów. Pozwalają one na ustalenie dokładnej metodologii pracy.


  JAK TO DZIAŁA?

  Po wypełnieniu ankiety otrzymujesz raport stylów zachowań MaxieDISC.
  W raporcie tym będą opisane Twoje style zachowań DISC zarówno naturalne jak i adaptowane. Dowiesz się z niego na jakich swoich zachowaniach możesz opierać sukces, a jakie przyjdzie Ci używać trudniej.
  Dzięki raportowi oraz informacji zwrotnej od konsultanta MaxieDISC możliwe jest zaplanowanie i wdrożenie procesu rozwojowego.

  1. Ustalamy problem i cele do osiągnięcia
  2. Diagnozujemy problem (osobisty, organizacyjny, zachowań ludzkich)
  3. Przygotowujemy raport (indywidualny, zespołowy, firmowy)
  4. Sesja objaśniająca do raportu
  5. Ustalamy wspólnie plan osiągania celów oraz wskaźniki
  6. Po ustalonym czasie cieszysz się efektem.

  Trwające szkolenia

  Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniającą

  Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

  Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

  Zapisz się

  Chcesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących szkoleniach? Zapisz się do newslettera