Psychologia osiągania celów

Korzyści

Zaplanujesz swoje cele dzięki sprawdzonym technikom oraz odkryciu swoich zasobów i eliminacji wewnętrznych przeszkód. Zdziwisz się, jak to skutecznie działa

W czasie warsztatu nauczysz się:

  • dokładnie wyznaczać swoje cele,
  • dowiesz się, czemu nie udawało się realizować celów i jak skutecznie wdrażać swoje plany w życie.
  • co Cię może blokować i jak eliminować bariery
  • jak wykorzystać efektywnie swój potencjał
  • jak przygotować się na sytuację, gdy realizacja celów może być zagrożona
  • poznasz sprawdzone techniki psychologiczne.

Program:

Wprowadzenie

Dlaczego nie osiągamy zaplanowanych celów.

Dlaczego nie pracujemy z celami.

Wyznaczenie własnych wartości.

Ustalenie swojego celu wg metody SMART.

Wykorzystanie modelu transteoretycznego TTM.

Sposoby na zapobiegnięcie porażce.

Zakończenie – most w przyszłość.

Zobacz też

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Rozwiązywanie konfliktów
Warsztaty coachingowe
Sztuka zmiany emocji
Gra coachingowa Podróż bohatera
Psychologia osiągania celów
Efektywna komunikacja w modelu MaxieDISC
Skuteczne techniki sprzedaży
Rozwój osobisty
Zarządzanie zespołem
Procesy grupowe i facylitacja
Zarządzanie stresem

Trwające szkolenia

Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniającą

Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Zapisz się

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących szkoleniach? Zapisz się do newslettera