Zarządzanie zespołem

„Ludzie sukcesu się rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że wszystko wiedzą”

Nowoczesne zarządzanie wymaga od lidera skutecznej rozmowy z pracownikami, znajomości metod motywacji i umiejętności motywacji wewnętrznej. W czasie szkolenia poznasz wiele metod, przećwiczysz je, by potem efektywnie wdrażać w życie. Bo każdy szef ciągle się rozwija.

W programie:

Trójkąt profesjonalizmu

Autorytet formalny i nieformalny

Przywódca a zarządca

Znaczenie temperamentu dla wykonywanego zadania

Delegowanie zadań

Skuteczna komunikacja i konstruktywna krytyka

Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna

 

Wykorzystanie pytań coachingowych w motywowaniu pracowników i wyznaczaniu swoich celów.

Przywództwo sytuacyjne Blancharda

Radzenie z trudnymi emocjami

Teorię X/Y zarządzania zasobami

Przyczyny konfliktów w zespołach

Zobacz też

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Rozwiązywanie konfliktów
Warsztaty coachingowe
Sztuka zmiany emocji
Gra coachingowa Podróż bohatera
Psychologia osiągania celów
Efektywna komunikacja w modelu MaxieDISC
Skuteczne techniki sprzedaży
Rozwój osobisty
Zarządzanie zespołem
Procesy grupowe i facylitacja
Zarządzanie stresem

Trwające szkolenia

Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniającą

Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Zapisz się

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących szkoleniach? Zapisz się do newslettera