Zarządzanie stresem

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy wyjdą zrelaksowani i z większą świadomością, jak postępować, by poprawić jakość swojego życia, a co za tym idzie – zdrowie. Program bazuje na najnowszych osiągnięciach psychologii.

 

W czasie szkolenia uczestnicy poznają:

  • zagadnienia dotyczące stresu i jego objawów
  • jak działa stres
  • model Higginsa
  • zapoznają się z mechanizmem kontroli
  • poznają strategie radzenia ze stresem
  • poznają i przećwiczą techniki relaksacyjne, czyli odprężą się 🙂
  • poznają zasady asertywności, co pomoże w lepszym funkcjonowaniu,
  • zapoznają się z przeramowaniem, czyli  umiejętnością patrzenia na zdarzenia z innej, niż dotychczas, perspektywy,
  • poznają techniki profilaktyczne budujące odporność na przyszłe wydarzenia stresowe,

czyli będzie to czas poświęcony SOBIE.

Uczestnicy wyjdą zrelaksowani.

Zobacz też

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Rozwiązywanie konfliktów
Warsztaty coachingowe
Sztuka zmiany emocji
Gra coachingowa Podróż bohatera
Psychologia osiągania celów
Efektywna komunikacja w modelu MaxieDISC
Skuteczne techniki sprzedaży
Rozwój osobisty
Zarządzanie zespołem
Procesy grupowe i facylitacja
Zarządzanie stresem

Trwające szkolenia

Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniającą

Czym jest MODEL DISC – style ludzkich zachowań

Model DISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów DISC w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Zapisz się

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących szkoleniach? Zapisz się do newslettera