Zarządzanie zespołem – szkolenie on-line

Opis eventu

Nowoczesne zarządzanie wymaga od lidera skutecznej rozmowy z pracownikami, znajomość metod motywacji i umiejętności motywacji wewnętrznej. W czasie szkolenia poznasz wiele metod, przećwiczysz je, by potem efektywnie wdrażać w życie. Bo każdy szef ciągle się rozwija. Program szkolenia • Wprowadzenie • Trójkąt profesjonalizmu • Autorytet formalny i nieformalny • Przywódca a zarządca • Znaczenie temperamentu dla wykonywanego zadania • Delegowanie zadań • Skuteczna komunikacja i konstruktywna krytyka • Motywacja zewnętrzna, a motywacja wewnętrzna • Wykorzystanie pytań coachingowych w motywowaniu pracowników i wyznaczaniu swoich celów • Przywództwo sytuacyjne Blancharda • Radzenie w trudnych emocjach • Teoria X/Y zarządzania zasobami • Przyczyny konfliktów w zespołach Sposób realizacji szkolenia Warsztaty realizujemy w ciągu 8 godz. dydaktycznych w formie online na platformie Zoom. Data szkolenia: 9.02.2021 (wtorek) godz. 16.00 – 19.00 10.02.2021 (środa) godz. 16.00 – 19.00 Cena kursu 250,00 zł Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania od 50% do 100%. Dane do przelewu: Zakład Doskonalenia Zawodowego 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 nr konta BANK MILLENIUM S.A. WARSZAWA 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543 Tytuł wpłaty: 705110200 Potwierdzenie wpłaty proszę o przysłanie na adres: elk@zdz.bialystok.pl Kontakt: Małgorzata Kulągowska, m.kulagowska@zdz.bialystok.pl tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl

Kiedy i gdzie

9,10 lutego 2021
16.00-19.00
online

Lokalizacja